O Snowidzy « Snowidza.pl

Snowidza.pl

O Snowidzy

14-11-2010 przez admin -

Historia

Wieś ma bogatą historię, Pierwsza wzmianka o naszej miejscowości pochodzi z 1291 roku, mówiąca o pierwszym właścicielu wsi Hugo von Hertwigswaldau. W XIV wieku zbudowano kościół o cechach gotyku, który obecnie służy miejscowym katolikom. W wieku XV i XVI Snowidza była jednym z majątków znanego na całym Dolnym Śląsku rodu Schaffgotschów.Od połowy XVII w. należała Snowidza do Ottona von Nostiza a następnie od 1752 roku do Johana von Nostiza.W1786 roku właścicielem majątku Snowidza(Hretwigswaldau )zostaje na ponad 100 lat Samuel von Ricgthofen. W 1848 r. wybudowano w Snowidzy pierwszą w okolicy cukrownię.Pod koniec XIX w. dobra Snowidzy przejmuje rodzina von Dalwitz, która odsprzedaje majatek Rudolfowi Tietze z Wroclawia, córka Rudofa Hedwig Quade pozostaje właścicielem Snowidzy do czasów II wojny światowej. Po wojnie odkryto w Snowidzy trzy groby z okresu kultury łużyckiej.

Zabytki

Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

Znajduje się w północnej części wsi zbudowany w XV w. Jest to obiekt o cechach gotyku jednonawowy, z wieżą i sterczynowym szczytem. Kościół był przebudowany w XVIII w. Prezbiterium podparte przyporami ma kształt prostokątny,

Wewnątrz znajduje się gotycka chrzcielnica i kropielnica oraz nagrobek Schafgotscha.

Pałac

Wczesnobarokowy pałac został wzniesiony w 2 połowie XVII stulecia, na miejscu starszej rezydencji, o czym świadczą pozostałości czworobocznej fosy.

Pierwotnie był to dwór trzyskrzydłowy na planie podkowy z korpusem głównym zwróconym na wschód i dwoma skrzydłami bocznymi zwróconymi na zachód. Podczas przebudowy w latach 1800 i 1889 skrzydła zostały połączone zachodnią ścianą kurtynową. Wewnątrz pałacu można zobaczyć piękną marmurową toaletę, strop zdobiony sztukaterią.

Ogród ozdobny

Ogród ozdobny został założony ok. poł. XVIII w. dla rodziny von Richthofenów. Przekształcony ok. 1800 r. Stanowił on oprawę dla pałacu. W północnej jego części uformowano dwa tarasy ziemne , z których wyższy i szerszy ma kształt prostokąta i jest otoczony kamiennym murem. W połowie muru utworzono drugi, węższy taras przecięty pośrodku schodami. Na tarasach rosną ozdobne krzewy, a na terenie dawnej fosy założono trawniki. W płd. jej części znajduje się boisko sportowe. Do ogrodu przylega wzniesiony w 1800 r. budynek oranżerii.