Kościół parafialny « Snowidza.pl

Snowidza.pl

Kościół parafialny

30-01-2010 przez admin -

Kościół parafialny wyznania rzymsko katolickiego wzmiankowany w 1318 r. Obecny wzniesiono ok. 1400 r., przebudowano w XVIII w., restaurowano w XIX w. Orientowany, murowany, jednonawowy z prostokątnym oskarpowanym diagonalnie prezbiterium i wieżą od zachodu. Zachował we wnętrzu: późnośredniowieczną chrzcielnicę kamienną z XVI w., barokowy ołtarz główny z pocz. XVIII w. oraz trzy nagrobki z XVI i XVII w.
źródło: http://www.zabytki.pl

od marca 2008 roku proboszczem parafii jest ks. dr Dariusz Pudełko

nagrobek pan biszaginiony obraz bis 3