Historia « Snowidza.pl

Snowidza.pl

Historia

10-01-2010 przez admin -

Pierwsza wzmianka o naszej miejscowości pochodzi z 1291 roku, mówiąca o pierwszym właścicielu wsi Hugo von Hertwigswaldau. W XIV wieku zbudowano kościół o cechach gotyku, który obecnie służy miejscowym katolikom. W wieku XV i XVI Snowidza była jednym z majątków znanego na całym Dolnym Śląsku rodu Schaffgotschów.Od połowy XVII w. należała Snowidza do Ottona von Nostiza anastepnie od 1752 roku do Johana von Nostiza.W 1786 roku właścicielem majątku Snowidza (Hretwigswaldau )zostaje na ponad 100 lat Samuel von Ricgthofen.Nastepnie dobra Snowidzy przejmuje rodzina von Dalwitz, która odsprzedaje majatek Rudolfowi Tietze z Wroclawia, córka Rudofa Hedwig Quade pozostaje właścicielem Snowidzy do czasów II wojny światowej.

S6300022W drugiej połowie siedemnastego wieku zbudowano pałac otoczony fosą, którą zlikwidowano w latach siedemdziesiątych XX w. Około XVIII wieku założono ogród ozdobny na tarasach. Posadzone wówczas zostały m.in. platany, jesiony i klony.

W XIX wieku przez Snowidzę została przeprowadzona linia kolejowa z Jawora do Malczyc. W roku 1848 wybudowano tu pierwszą w okolicy cukrownię, której pozostałości można jeszcze dziś dostrzec nieopodal pałacu.

mapa 1930 r

W Snowidzy znajduje się symboliczny cmentarz poległych w czasie I wojny światowej żołnierzy – mieszkańców wsi – przy drodze do Pawłowic na tzw. Wzgórzu Pogańskim. Po wojnie odkryto tu trzy groby z okresu kultury łużyckiej.

Przez wiele lat XX wieku w Snowidzy działała Stacja Hodowli Roślin Ogrodniczych, w której zatrudnionych było ok. 300 pracowników.

mapa.miesięcznik Sudety nr 2/2009