Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej – marzec 2015 r « Snowidza.pl

Snowidza.pl

Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej – marzec 2015 r

25-03-2015 przez krzysztoflis - Inne

W dniu 9 marca 2015 roku, w sali  świetlicy wiejskiej w Snowidzy odbyło się zebranie wiejskie. Program zebrania zdominowały wybory sołtysa wsi Snowidza oraz wybory Rady Sołeckiej.  Zgłoszono dwóch kandydatów  na funkcję sołtysa wsi Snowidza : p.Henryka Adamus i p.Tomasza Kowalskiego. Po krótkim przedstawieniu się kandydatów i kilku pytaniach dotyczących ich działalności w kolejnych 4 latach, przystąpiono do głosowania. Po podliczeniu głosów  sołtysem wsi Snowidza wybranym został  p.Henryk Adamus – 69 głosów, jego konkurent otrzymał 63 głosy. Pan Henryk będzie pełnił już 9 kadencję z rzędu.  Kolejnym punktem były wybory Rady Sołeckiej, ustalono że Rada Sołecka  będzie miała 5 osobowy skład.  Po głosowaniu tajnym wyłoniono nowy skład Rady Sołeckiej w osobach: Budziński Tadeusz- przewodniczący , Koch Damian, Kowalski Tomasz, Orłowski Robert i Szałega Maciej. Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz wsi Snowidza.

W trakcie zebrania wiejskiego zebrani mogli zwrócić się do przybyłych władz gminnych z zapytaniami, z uwagami dotyczącymi funkcjonowania służby zdrowia, z zapytaniami w sprawie cen usług komunalnych po włączeniu sieci kanalizacyjnej  do oczyszczalni w Małuszowie, zapytaniami o sposób rozliczania ilości ścieków,  w sprawie finansowania kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych,  rozstrzygniętego przetargu na budowę kanalizacji dla wsi Snowidza,Godziszowa i Barycz, w sprawie oświetlenia i chodników, a także w sprawie braku konsultacji z mieszkańcami wsi i gminy w sprawie nie wprowadzenia już na kolejny rok do budżetu gminy tzw. funduszu sołeckiego. Program wyborczy spotkania uniemożliwił  przedyskutowanie  wszystkich nurtujacych spraw, stąd wielu mieszkańców wsi liczy na częstsze spotkania z Wójtem Gminy panem Mariuszem Foryś.

Dodaj komentarz